Open / sluit het menu
Online Stemtool

Privacy Statement

Privacy Statement Website en E-mail Onlinestemtool.nl van Vote Company B.V.
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van de website Onlinestemtool.nl

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Vote Company BV, Steijnlaan 16, 1217JS Hilversum. De verwerking van persoonsgegevens door Vote Company BV is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, tegenwoordig de Autoriteit Persoonsgegevens genaamd.
 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Er wordt gevraagd om meer informatie of om een opt-in te geven voor de interessante e-mailnieuwsbrief van Onlinestemtool.nl. Uiteraard kun je je ook op ieder moment weer voor de e-mailnieuwsbrief afmelden door middel van de uitschrijflink onder aan iedere e-mailnieuwsbrief.  

De door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor:

  • Het personaliseren van ons antwoord en/of de e-mailnieuwsbrief
  • Het beter laten aansluiten van ons antwoord en de inhoud van de e-mailnieuwsbrief 
     

Uitwisseling van gegevens
Het samenstellen van ons antwoord per e-mail, de e-mailnieuwsbrieven, de uitvoering van de nieuwsbriefverzending en de hosting van de gegevens kan met zich meebrengen dat persoonsgegevens gedeeld worden met gespecialiseerde partijen. In dat geval gebeurt dat op basis van een verwerkersovereenkomst waarbij deze partijen dezelfde zorgvuldigheid dienen te betrachten als Vote Company BV dat nastreeft.
 

Beveiliging persoonsgegevens
Vote Company BV zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
 

Bewaartermijn persoonsgegevens
Vote Company BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Zodra je je uitschrijft voor de e-mailnieuwsbrief worden de gerelateerde persoonsgegevens uit de e-maildatabase verwijderd.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens die met betrekking tot Vote Company BV zijn geregistreerd in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Uiteraard kun je je op ieder moment voor een e-mailnieuwsbrief uitschrijven via de uitschrijflink die onder aan iedere e-mail staat. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Vote company BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy[@]votecompany.nl. We reageren zo snel mogelijk.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vote Company BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy[@]votecompany.nl.
 

Onze contactgegevens
Vote Company B.V.
Steijnlaan 16
1217JS Hilversum 

Tel.nr. +31 (0) 85 06 54 618
privacy[@]votecompany.nl

 

Onder andere deze organisaties kiezen voor veilig en eenvoudig stemmen via OnlineStemtool.nl :
VAB HEMAJOVDSODMVOBAEJMKNRBImperial LogisticsHV Leidsche RijnNBBUTelindusVSOAOrcaWikimedia NederlandNederland Distributie LandZetacomOvalNVOFysiogroep HaaglandenHome InsteadKNVROHolland SolarISFRVC Medical ITTri MovereUSV HerculesVCOHWVV BoniWinter Guard The Pride Huizen WSV Noord Zuid NieuwkoopEben HaezerschoolHCBDEcoburenCaecilia