Open / sluit het menu
Online Stemtool

Partnership met MeetingMasters

Veel van onze klanten blijken ook behoefte te hebben aan ondersteuning bij het organiseren en goed laten verlopen van een digitale vergadering. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met MeetingMasters. Daar waar OnlineStemtool.nl de specialist is als het gaat om digitaal stemmen, is MeetingMasters dat voor de begeleiding van online vergaderingen. Samen bieden we organisaties een zorgeloze online vergadering mét eerlijke en veilige besluitvorming. Lees hieronder het persbericht.

 

PERSBERICHT

Online vergaderen is nu het nieuwe normaal

Veel fondsen, stichtingen en verenigingen hebben in hun statuten opgenomen dat zij in ieder geval éénmaal per jaar fysiek samenkomen. Dankzij een spoedwet mag dat (tijdelijk) ook online. Er zijn nogal wat voorwaarden om aan te voldoen. Met de krachtenbundeling van twee specialisten op dit domein, MeetingMasters Online en Vote Company, kunnen besturen erop vertrouwen dat bijeenkomsten soepel verlopen, dat ze toegankelijk en persoonlijk zijn voor leden en dat de stemming transparant en veilig verloopt.

Vergaderen in het nieuwe normaal
“Door de corona-crisis zijn vrijwel alle bijeenkomsten online. Dit vraagt een andere aanpak, maar biedt ook voordelen”, zegt Emilie van Rappard, oprichter van MeetingMasters Online. Het bedrijf ondersteunt organisatoren en deelnemers bij grote, complexe of zeer participatieve meetings, zodat deze soepel en productief verlopen. De Masters helpen met de opzet, gastenontvangst en technische bijstand, en ondersteunen ook bij de begeleiding van bijvoorbeeld break-outs en de verslaglegging van activiteiten online. “De uitdaging is om het persoonlijke contact ook digitaal te behouden, terwijl ook de formele aspecten van vergaderingen voldoende afgedekt zijn”.

Digitaal stemmen
Sportvereniging, VVE, Coöperatie, Ondernemingsraad of Medezeggenschapsraad: één van de belangrijkste redenen om een ledenvergadering te houden is om formele besluiten te kunnen nemen. Om een stemming digitaal te laten plaatsvinden moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. “Het is vooral belangrijk dat een stemming eerlijk verloopt en dat het veilig en anoniem is en dat alleen stemgerechtigden hun stem kunnen uitbrengen,” benadrukt Marcel Demper, eigenaar van het bedrijf Vote Company dat OnlineStemtool.nl heeft ontwikkeld. “Al meer dan tien jaar faciliteren we hele grote en kleinere verkiezingen. Van die ervaring maken we gebruik. Onze stemtool is sterk beveiligd, flexibel en tegelijkertijd heel simpel in gebruik”.

Krachten bundelen
Daar waar OnlineStemtool.nl de specialist is als het gaat om digitaal stemmen, is MeetingMasters dat voor de begeleiding van online vergaderingen. Samen bieden we organisaties een zorgeloze online vergadering mét eerlijke en veilige besluitvorming. “Door de samenwerking met OnlineStemtool.nl kunnen we onze klanten volledig faciliteren en weten we zeker dat zowel de vergadering als de stemming goed verloopt”, licht Emilie van Rappard de samenwerking toe. Marcel Demper beaamt dit en vult aan: “Veel van de organisaties die OnlineStemtool.nl gebruiken, stellen ons vragen over het organiseren van een online vergadering. Maar dat is niet onze corebusiness. Nu kunnen we organisaties hiervoor direct in contact brengen met MeetingMasters Online en worden zij volledig ontzorgd”.

Over MeetingMasters
MeetingsMasters Online is een full-service bureau op het gebied van online meeting hospitality. Wij geloven dat menselijk contact de basis vormt van alle groei en ontwikkeling en brengen vanuit dit perspectief vernieuwing in het domein van online vergaderen, online events en remote working. Want met focus op interactie en met meer persoonlijke begeleiding tijdens een meeting verlopen deze makkelijker, professioneler en soepeler. Ook in grote groepen. MeetingMasters denkt mee over de meest effectieve en inspirerende wijze om meetings en events vorm te geven. Vanuit diverse methodologieën zetten wij niet de techniek, maar de mens centraal en stimuleren zo onderlinge verbinding, creativiteit en productiviteit. Daarbij leveren wij de productionele ondersteuning om ideeën op een zo laagdrempelig mogelijke manier te realiseren en dragen wij zorg voor de begeleiding van sprekers en deelnemers om bijeenkomsten soepel, professioneel maar vooral met grote betrokkenheid te laten verlopen. www.meetingmasters.online

Over Vote Company
Vote Company is al 10 jaar dé specialist in verkiezingen. Met OnlineStemtool.nl bieden we een betaalbare, betrouwbare en veilige stemtool voor besluitvorming, stemmingen, verkiezingen, ledenraadplegingen, peilingen en enquêtes. Het is de ideale tool voor kleine en grote Verenigingen, Coöperaties, Algemene Leden Vergaderingen, Ledenraden, VVE's, Ondernemingsraden, Politieke Partijen, Medezeggenschapsraden en Burgerparticipaties. www.onlinestemtool.nl Daarnaast ontwikkelen, organiseren en faciliteren we grote en kleine publieksverkiezingen. We werken onder andere aan de Musical Awards, de Dutch Fitness Awards, De KVK Innovatie Top 100, de Verkiezing het Mooiste Natuurgebied (Ministerie van Economische Zaken), de MS@Work Awards en de Club van het Jaar Verkiezing (NOC*NSF & Rabobank). www.vote.nl

 

Onder andere deze organisaties kiezen voor veilig en eenvoudig stemmen via OnlineStemtool.nl :
VAB HEMAJOVDSODMVOBAEJMKNRBImperial LogisticsHV Leidsche RijnNBBUTelindusVSOAOrcaWikimedia NederlandNederland Distributie LandZetacomOvalNVOFysiogroep HaaglandenHome InsteadKNVROHolland SolarISFRVC Medical ITTri MovereUSV HerculesVCOHWVV BoniWinter Guard The Pride Huizen WSV Noord Zuid NieuwkoopEben HaezerschoolHCBDEcoburenCaecilia